wz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

Zaslání zboží
Dodací lhůta:


Zboží Vám doručíme do 5 pracovních dní pokud je na skladě,při osobním odběru Vám bude vydáno ihned,pokud se zboží nachází na skladě. V jiném případě do 20 pracovních dní.O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. Děkujeme za pochopení. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.

Způsob dopravy a možnosti platby:


Doprava do 40km je ZDARMA,podmínkou však je koupit zboží alespoň v hodnotě 2.000Kč.
Pokud zboží bude zasláno poštou vztahují se poplatky na tyto doručovatele jako jsou:ČESKÁ POŠTA popřípadě DHL,PPL atd. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.

Převzetí zbožíBěžné prozvozní hodiny jsou v pracovní dny (Po-Ne) mezi 08:00 - 20:00 hod při osobním odběru na adrese prodávajícího.Objednávat můžete NONSTOP.Adresa prodejce:MIPESA Krátká 309 Luštěnice okr.Mladá Boleslav,středočeský kraj,PSČ 294 42.Kontaktní osoba:Křížek Michal. Místem dodání zboží je adresa kupujícího nebo adresa doručení.Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad(faktura) a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.8., poslední den, kdy je nutno zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit na sídle provozovny je 15.8.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem nebo osobně na adrese prodávajícího.

V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený,nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem.Výměnu můžete provést také osobně na adrese prodejce MIPESA. Při vrácení zboží zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět pokud není domluveno jinak.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení: Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruční podmínky a reklamace


Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.Zboží na reklamaci musí být čisté nejlépe v původním obalu. Jako záruční list slouží daňový doklad (faktura), který je vždy přiložen v zásilce se zbožím.

Postup při reklamaci :

Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
Zboží zašlete jako doporučený balík na naší adresu,nebo osobně do sídla firmy MIPESA Krátká 309 Luštěnice 294 42.
K zásilce přiložte kopii daňového dokladu (faktury) a průvodní dopis, ve kterém stručně popište důvod reklamace.
Vaši reklamaci vyřídíme v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.To je ode dne, kdy nám bude doručena.

Výměna zboží :

V případě potřeby (např. kočárek neodpovídá vašim představám atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme nebo Vám vrátíme peníze. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme peníze popřípadě vyměníme zboží za jiné, které si vyberete. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník dle sazebníku Č.Pošty nebo jiného dopravce(PPL,DHL).

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce). Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje). Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje). Výrobek byl poškozen působením přírodních živlů. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje). Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení,výdeji výrobků) , nebo obdržel výrobek vadný, zašle nám jej zpět nebo osobně, nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

Informace o tomto webu

Tyto stránky jsou informační a prezentační.Na těchto stánkách není možné zakoupit zboží tzv.ON-LINE.Veškeré údaje(text,fotografie,grafické úpravy)podléhají autorským právům.Na stránkách je zakázáno kopírování a šíření obsahu či jejich části bez souhlasu autora.
MIPESA - Michal Křížek ,dne 13.03.2010 Luštěnice. Změna VOP vyhrazena.
Poslední změna VOP 13.03.2010 09:25hod.(SEČ)
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU